Loading...

Bureau: Advice A/S

Arbejdsskadestyrelsen

Afspil
Udfordringen
Arbejdsskadestyrelsen ønskede at formidle komplicerede regler om arbejdsskader på en let tilgængelig måde. Derfor blev video tænkt ind.
Løsningen
Make Sense udarbejdede i samarbejde med Advice A/S koncept og manus. Arbejdsskadestyrelsens konsulente formidlede selv budskaberne under instruktion fra os, og følgende blev grafikker og dækbilleder sat ind, for at understøtte pointerne.
Resultatet
De fire videoer bruger Arbejdsmarkedsstyrelsen i dag på deres hjemmeside til nemmere at formidle reglerne som man som borger skal forholde sig til når man søger om erstatning.