Loading...

Animation / Motion Graphics

Home / Animation / Motion Graphics

Nogle gange kan budskaber være komplicerede at formidle. Endda for komplicerede til video – her er animation, eller Motion Graphics, et godt redskab.

Ehrenberg Kommunikation
Sydfyns Elforsyning
- Caseeksempel på Animation / Motion graphic

Nogle gange kan budskaber være komplicerede at formidle. Endda for komplicerede til video – her er animation, eller Motion Graphics, et godt redskab.

Motion Graphics kan formidle komplicerede budskaber på en nem og overskuelig måde, der holder seeren fanget i et let genkendeligt og animeret univers.

Arbejdsprocessen i en animationsproduktion

1. Kreativ brief
Kunden fremsender brief på opgaven samt alt godkendt materiale, der skal bruges i produktionen – dvs. grafik, grafiske elementer, fonte, farver og evt. musik. Alternativt udarbejder Make Sense en grafik, der godkendes af kunden inden produktionen påbegyndes. I denne fase godkendes også en eventuelt speaker; dvs. skal det være engelsk, dansk eller noget tredje – mand eller kvinde. Hvis det ønskes kan Make Sense fremsende audioeksempler på speak.

2. Pre-produktion – manus og storyboard
På baggrund af det modtagne brief udarbejder Make Sense et storyboard samt et speakmanus, der i grove træk visuelt skitserer animationen. Er der ændringer i designet, grafikken, storyboard eller speak er det i denne fase, det skal ske.. Det kan også være, at kunden har udarbejdet et speakmanus, hvor der kan være småjusteringer inden godkendelse.

Husk: Det er meget nemmere at ændre speak, grafik, billeder mv. i denne fase – og mindre tidskrævende.

3. Produktion
Når storyboard og speakmanus er endelig godkendt, går Make Sense i gang med selve produktionen. I denne fase bringes alle de grafiske elementer ti live og storyboardet animeres. Det er også i denne fase at speaket bliver indtalt og timet, så timeingen passer til animationerne.

Når produktionen er afsluttet eksporteres filmen. Det tager typisk mellem 3-6 timer, alt efter animationens varighed. Derpå uploades animationen til Make Senses Vimeokonto, og kunden modtager link til gennemsyn.

4. Korrekturfasen
Make Sense afleverer en 1. version af animationen til kunden til én samlet korrekturgang: Det kan være et grafisk element er spejlvent, eller tempoet i enkelte passager går for hurtigt eller langsomt. Det kan være småting som skal ændres.

Er der passager der helt skal redigeres ud eller ligefrem omspeakes kan være tidskrævende og derfor være tale om en ekstra redigeringsdag.

Husk: Hver gang Make Sense udarbejder rettelser i projektet, tager det igen mellem 3-6 timer at eksportere og derpå uploade til Vimeo / sende fil.

5. Aflevering af projektet
Når animationen er endelig godkendt af kunden fremsender Make Sense filen i et ønsket format via Wetransfer eller uploadet til en ønsket destination.

Kontakt

Murad Ahmed
Administrerende Direktør og producent

+45 28 23 72 12
ma@makesense.dk